Renovering och plåtarbeten på torn

Ett torn från 1889 i centrala Stockholm behövde konstruktionsförstärkas och förses med ny plåt. Vid rivning upptäcktes att spiran vars topp var 50 m upp i luften, endast satt fast i plåttaket. Ny trästomme fick tillverkas och hela kupolen plåtbeslogs i samma stil.

Continue Reading

Större vindsinredning

Vi startar med att riva hela yttertaket för att ersätta med en ny konstruktion. Efter det att vi har rivit stommen på yttertaket förstärker vi golvbjälklaget och ljudisolerar det. Sedan reser vi yttertaket och bygger kuporna.

Continue Reading